Saura Booking Agency

Musiikkia, joka välittää / Music That Cares

Saura Booking Agency on helsinkiläinen musiikkiagentuuri, joka edustaa moderneja ja urbaaneja artisteja sekä kansainvälisesti että kotimaassa.

Saura Booking Agency (Helsinki, Finland) represents Finnish, Sámi, Karelian and Nordic urban folk and world music artists who combine modern and contemporary elements to traditional roots.

Arvot ja missio

Missiomme on ylläpitää aineetonta kulttuuriperintöä ja edistää kulttuurisesti kestävää kehitystä. Perustamme strategiamme ja jokapäiväisen toimintamme arvoille, joihin kuuluvat taiteellinen laatu, ilo, osallisuus ja sukupolvien välinen kohtaaminen.​ Edistämme kestävämpää elävän musiikin liiketoimintaa ja etsimme aktiivisesti ympäristöystävällisempiä tapoja tehdä kansainvälisiä kiertueita.

Our mission and values

Our mission is to maintain intangible cultural heritage and promote culturally sustainable development. We ground our strategy as well as our everyday operations on values that include artistic quality, joy, involvement and the meeting of generations.​ We promote a more sustainable live music business and are actively looking for more environmentally friendly ways to do international tours.

Saura Ohjelmapalvelu Oy on SOA ry:n (Suomen Ohjelmatoimistot ja Agentit) jäsenyritys ja noudatamme yleisiä ohjelmatoimitusehtoja.